VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ.

     Všeobecná občanská strana, jak již její název říká, má za své hájit většinu občanů, kteří nejsou členové jiných stran. Svou politiku utváří ve středo-pravém spektru. Konkursním výběrovým řízením chce dát možnost a příležitost mnohým schopným občanům České republiky aktivně se začít angažovat na vytváření racionálního vzestupného rozvoje České republiky v Evropské unii, i ve světové ekonomice, v boji o stále lepší životní úroveň a svobodu naších občanů.


    Členové VOS mohou kandidovat v těchto volených institucích:


    1. Obecní zastupitelstva, městská zastupitelstva

    2. Krajská zastupitelstva

    3. Poslanecká sněmovna ČR

    4. Senát ČR

    5. Evropský parlament


    Podmínky pro výběr kandidátů:


    1. Dosažení věku na danou kandidaturu ( zákonem vyžadovaný věk )

    2. Čestné prohlášení, že nejméně 2 roky nebyl členem v žádné politické straně.

    3. Čestné prohlášení o bezúhonnosti.( Výpis z trestního rejstříku )

    4. Ochota podepsat smlouvu mezi kandidujícím a VOS.- smluvní vztah.

    5. Slib o podpoře VOS na všech úrovních.

Zpět.