Fotografie

   

Všeobecná Občanská Strana

(VOS)

Přihláška

 

 

 

Příjmení

Jméno

Titul

 

 

 

Rodné číslo

Ulice

Číslo

 

 

 

PSČ

Místo

Telefon(mobil) / email:

 

 

 

Stav (ženatý,vdaná,rozvedený atd):

Počet dětí:

Je z rodiny v jiné straně (ano/ne):

 

 

 

Čechy,Morava,Slezsko:

Kraj:

Obvod (obvodová organizace město):

 

 

 

Místní organizace (MO):

Obvodní organizace (OO):

Krajská organizace (KO):

 

 

 

Vzdělání VŠ

Vzdělání USO

Vzdělání SO:

 

 

 

Zaměstnán jako:

Název firmy:

Doporučení od (Příjmení):

 

 

 

V jiné straně (název):

Od:                  Do:

Funkce:

 

 

 

Chci pracovat   v místě (ano/ne):

V kraji (ano/ne):

Ve vyšších orgánech (ano/ne):

 

 

 

Byl seznámen se stanovami (ano/ne):

Získám navíc členů a kolik:

Získáte z jiného kraje člena (ano/ne):

 

 

 

Členský příspěvek (50,150,300,jiný)*

Poskytnu sponzorský dar : (ano/ne)

Podpořím VOS jinak: (ano/ne)

 

 

 

* Členský příspěvek studenti= 50-Kč/rok, při měsíčním hrubém příjmu do 5.000,-Kč včetně =150,-Kč/rok, při příjmu nad 5.000,.Kč/ měsíc je 300,-Kč/rok bez ohledu zda vstupuje do strany posledním dnem roku. Konto 2308352001/2400  variabilní symbol:  rodné číslo.

Prohlašují, že jsem byl seznámen se stanovami VOS a organizačním řádem a jako člen strany budu plnit dané mi úkoly stranou.Získám-li pomoci strany VOS funkci budu přispívat 10% z odměny či platu z takto získané funkce do pokladny VOS a nebudu-li plnit stranické povinnosti souhlasím s odvoláním mé osoby s těchto funkci a nahrazením mé osoby členem strany VOS jenž ve volbách byl v pořadí za mnou.

 

 

Datum…………………                                                     Podpis přihlašujícího se ………………………………..

 

Schváleno

 

Dne…………………...                                                            Podpis předsedy VOS…………………………………..

                                                                                                 Nebo pověřeného předsedy VOS (MO,OO,KO)

 

 

Adresa: Všeobecná občanská strana, Padlých hrdinů 149/51, 736 01 Havířov-Životice

 Závazná přihláška podána na email: VOS.CR@seznam.cz

 Informace na                                   : www.vseobecnaobcanskastrana.euweb.cz

                                                               : www.vseobecnaobcanskastrana.eu

 Telefon                                            : 606 715 059