Doprava.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Přednostně budovat dopravní a informační koridory.
2.) Finančně podporovat nové alternativní zdroje a pohony nejen v dopravě.      
3.) Vytvořit motivační podmínky pro investování do levnější dopravy.

        Úvod:
    Geografická poloha České republiky a vstup do Evropské unie nás předurčuje budovat dopravní a informační koridory, pro pohyb pracovních sil, zboží, materiálu a přepravu podnikatelských subjektů i informaci z jednoho konce EU druhý v reálném čase.
    Doprava má velký význam ve svobodném pohybu občanů za turistikou, historii, uměním , vzděláváním, sportovním vyžitím, za zdravím, nákupy, prací, obchodem, vědeckým poznáním, na různém území, úrovni a naším cílem je, aby se tak dělo za dostupnou cen, v nejvyšší kvalitě a nejmenší ztrátou lidského času. Doprava se svým způsobem rovná určitému informačnímu toku a spojení.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích rozvoj levnější dopravy a využíváním zlevňování a používáním alternativních pohonných zdrojů.

 1.) Poloviční ceny pro dopravu důchodců,studentů a učňů.

2.) Vytvořit urychleně rychlostní koridory drah páteřní východ - západ a sever - jih a na ně v dostatečné míře přípojky do oblasti, kde se bude investovat, nebo existuje potřeba dojíždění do zaměstnání a škol.
 
3.) Vytvořit více pruhové dálniční koridory podobně jako u drah.
 
4.) Budovat v krajích letiště pro menší letadla, tak aby bylo podpořeno podnikáni a práce naších občanů kdekoli v Evropské unii a zahraničí.

5.) Budovat nejnovější informační koridory, jako nejdůležitější spojový a informační Evropský uzel s levnou a rychlou přístupnosti naších občanů.
 
6.) Zjednodušit dopravní pravidla.

7.) Změnit zákony, které působí antimotivačně a vytvořit motivační zákony.
 
8.) Vytvořit nový daňové poplatky z používaní dopravních koridorů a cest na kterých by se podílely i obce.

9.) Podpora budováni nových dopravních koridorů tam, kde byly poškozeny těžbou nerostů, nebo poškozením při stavbě velkých investicí.
 
10.) Podrobnější informace na NEP-VOS.