Ekologie.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Ekologické slevy při používání ekologických pohonů a paliv.
2.) Motivující podmínky pro realizací vědeckých a výzkumných výsledků  pro zlepšení ekologie.
3.) Podpora výrobcům v přechodu na ekologickou výrobu.
4.) Daně z používaní neekologických zařízení a na ekologickou likvidací takovýchto výrobků.


        Úvod:
    Lidstvo během své existence ve shonu za fysickou existenci dospělo do stádia, kdy příroda již nestačí likvidovat pozůstaly lidské činnosti v čase, kdy tato lidská činnost nebyla v takové míře likvidační pro samé lidstvo. Proto je nutno přistoupit buď k omezení lidské činnosti, nebo jako rozumní hospodaří k co nejmenšímu dopadu lidské činnosti na životní prostředí.
    Počáteční přechody jsou nákladné a je proto nutno vytvořit motivující podmínky pro chování člověka, aby si sám sobě neškodil.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích nejen rozvoj ekonomický, ale i ekologie.

1.) Vytvořit motivující podmínky pro využití vědeckých a výzkumných výsledků pro ekologicko ekonomický rozvoj v ČR, EU a ve světě.
 
2.) Slevy používaných ekologických paliv a energií.

3.) Poplatky na ekologickou likvidaci výrobků.

4.) Změnit veškeré zákony brzdící nebo bránicí těmto změnám.

5.) Podrobnější program na NEP-VOS.