Justice.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Plná trestní zodpovědnost soudců, policistů a úředníků.
2.) Tresty vynášet v reálnem čase.
3.) Soudní porota z občanů.

        Úvod:
    Je nanejvýš nutné provést celkovou rekonstrukci soudnictví, jenž v současné době neslouží k objektivnímu a hlubšímu přezkoumaní činů a nezahrnuje ve výrocích větší míru spravedlnosti, nýbrž pouze posouzení dle zákonů, které jsou velmi nedokonalé a soudci tak nemohou rozhodovat v širším kontextu a to i výchovném. Na jedné straně sice se dává vysokou pravomoc samosoudci, ale na druhé straně není vytvořená žádnou protiváha.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích možnost vynášení v soudnictví za spáchání trestních činů trestů v co nejkratším čase.
 1.) Plnou osobní trestní zodpovědnost soudců, policistů a úředníků.

2.) Vytvořit minimální standard trestů pro policii, soudce a státní správu v ČR v rámci EU.

3.) Volba soudců a předsedů soudů z odborné databáze právníků každé čtyři roky.
 
4.) Zavedení laické poroty z občanů, náhodně vybraných. Tím vytvořit protiváhu proti neomezené moci a rozhodování soudního procesu přenést na porotu, soudce dodržování zákonnosti a přednášení důkazu o vině na státní zástupce a důkazu o nevině advokátům.

5.) Vypracovat a uvést v život jednotné zákonné kodifikace na úrovni ČR a EU podobně jako je v USA "UCC" (Uniform Comercial Code), včetně harmonizace zákona o evidenci a procedurálních pravidlech při soudních řízeních.

6.) Stíhání trestního činu v reálném čase, to znamená v co nejkratším čase po spáchání trestního činu.

7.) Vytvořit bodový kodex trestů vyplývající s trestního řádu tak, aby bylo možno na základě jednoduchých odpovědí (ano a ne ) výpočetní technikou rozhodnout o vině,trestu a jeho výši. Tím by se odstranila možnost korupce a podstatně by se snížil nedokonalý lidský faktor zaujatosti.

8.) Změnit zákon o exekuci s časovým omezením platnosti exekuce a maximální výši exekuce vzhledem k výši dlužné částky. Přípustnost hodnoty exekučního majetku na 90% nikoliv méně a to z původní odhadni hodnoty, neboť věřitel při jednáních si má ověřit reálnost podkladů a pokud tak neučiní je to jeho podnikatelské riziko.

9.) Pokud nedojde ke splaceni dluhu do pěti let od jeho vzniku, je nutno na občana pohlížet, jako by nedlužil, neboť má na tom částečnou vinu i věřitel a je to jeho podnikatelské riziko.

10.) Změnit zákony, které tyto navrhované změny brzdí, nebo neumožňuji.

11.) Podrobnější program na NEP-VOS.