Podnikání.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Jednoduchá ohlášení podnikání.
2.) Nízké daně .
3.) Motivující podmínky pro zaměstnávání dalších občanů.
4.) Dostupnost úvěrů.


        Úvod:
    Podnikání je přirozenou schopnosti člověka vytvářet vědomě hodnoty sloužící k vytvoření pohodlnějšího životního stylu. Je nutno jej brát jako součást lidské existence, tak jako nutnost dýchat čisté ovzduší.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích rozvoj podnikání.

1.) Jednoduchá ohlášení podnikání.

2.) Dostupnost levných úvěrů.

3.) Nízké daně.

4.) Minimální administrativní zátěž.

5.)  Půlroční daňové prazdniny při rozjezdu nové firmy se státnm příspěvkem na nově zaměstnaného pracovníka.

6.) Motivační podmínky pro zaměstnávání dalších občanů.

7.) Motivující podmínky pro vyvoz výrobků do zahraničí a rozšiřování podnikáni do zahraničí se zaměstnáváním občanů ČR.

8.) Stejné podmínky se zahraničními podnikatelskými subjekty.
 
9.) Změnit Živnostenský zákon na minimální omezováni podnikáni.

10.) Podrobnější program na NEP-VOS.