Politika strany.

1.) Zavést základní občanskou povinnost volit na všech úrovních.
2.) Přímá volba prezidenta ČR, prezidentů zemí,hejtmanů krajů(okresu) a starostů obcí.

        Úvod:
    Základním předpokladem pro dobré vedení ČR a spokojenosti občanů je to , aby se všichni občané podíleli na výběru a rozhodování. Z toho plyne nutnost účasti na volbách všech občanů jejichž věková hranice je shodná s věkovou hranici plné zodpovědnosti za trestnost a chápat ji jako základní povinnost každého takového to občana.
    Důvodem je zamezit, aby dle nynějšího zákona se mohla, po zastrašení občanů, dostat k moci pod rouškou demokracie a nezájmu voličů, malá dobře organizovaná skupina lidi.
    Chceme-li dosáhnout politické kultury a zabránit zbytečné řevnivosti jednotlivých stran, která pro občana v závěru znamená jen komedií, nikam nevede a zbytečně obtěžuje v mediích, je nutno začít změnou u podmínek stanovených pro jednotlivé strany.
    Především jde o vytvoření příznivějších podmínek pro malé strany, které mohou být svými návrhy programů mnohdy větším přínosem pro rozvoj ekonomiky i celé ČR a EU. Dosud tento systém zákonů vytvořeny velkými politickými stranami podporuje jen tyto strany a je vlastně proti konkurenčním a neměl by v demokratickém státě existovat. Stanovení jakékoliv procentuální hranice pro získání místa v parlamentech potlačuje demokracii a podíl občanů na řízení státu. Vezmeme-li součtové procento malých stran ve volbách do Evropského parlamentu pak zjistíme, že tvoří 31 až 35%.
    Třetina politické síly není připuštěná k tomu, aby se mohla vyjadřovat k politickému dění. Souvisí to z platným protidemokratickým zákonem, komu se přiděluji finanční dotace ze státního rozpočtu. Velké parlamentní strany si přisvojuji finance malých stran. Zákonně si je v parlamentu mohou schválit a rozhazuji je bohatě na volební kampaně.
    Malé strany nemohou, nemajíc finanční zdroje, informovat dostatečně občany o svých programech. Takovýmto způsobem je monopolně porušována demokratická politická soutěživost

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích rozvoj ČR a zvýšení práv a povinnosti občana.

 1.) Změnit volební zákon ve smyslu povinnosti volit, tím by se staly každé volby občanským referendem.

2.) Změnit zákony ve smyslu přímých voleb pr
ezidenta republiky, prezidenta země(Slezské, Moravské, České), hejtmanů krajů (okresů), starostů obci.

3.) Volby z odborné databáze prezidentů a předsedů soudů, prezidentů policie a ředitelů policie na stejné období jako jsou volby do parlamentů.

4.) Výběrová řízení vedoucích úředníků na všech úrovních po každých parlamentních volbách.

5.) Zavést většinový systém v parlamentů. Strana, která zvítězí v takovýchto volbách dostane v parlamentu 51% míst, ostatní celostátní strany,které se zúčastní voleb, každá takováto strana jedno místo v parlamentu a zbývající místa by se rozdělila dle procent získaných ve volbách.
 
6.) V senátu by získala každá strana zúčastněná se voleb jedno křeslo a zbývající počet křesel by se rozdělil dle procent získaných ve volbách.
 
7.) V krajských a komunálních volbách by získala 51 % strana, která na tomto volebním území získala nejvíce volebních hlasů, ostatní strany volicí na tomto území po jednom zastoupení zbývající část by procentně byly rozdělené dle dosažených procent ve volbách.