Řešení školství.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Přijímaní na školy a učiliště bez zkoušek.
2.) Zavést školy a učiliště se statní garancí.
3.) Zavést školy a učiliště s finanční spoluúčastí studujících
     a učňů.
4.) Motivační podmínky pro investování do školství.

        Úvod:
 

  Vzdělávání je základním předpokladem budoucího rozvoje celé České republiky. Jen tak je možno zajistit neustalý růst prosperity a životní úrovně naších občanů

Iniciovat zákony, které umožní všem občanům možnost studovat bez rozdílu věku a způsobu studia, tedy denní, večerní a dálkové studium na všech úrovních školství. (učňovské, střední a vysokoškolské). Stát umožní studovat všem občanům, bude hradit náklady na studium, neboť jde o nutnou investici do budoucna. Po ukončení studia a nástupu do zaměstnání bude občan vracet státu náklad na své studium přímo z platu. Zaměstnavatel se bude na platbě podílet, nebo o příslušnou částku plat zaměstnanci navýší. Student může náklady studia, nebo jejich část, hradit sám.     Vláda zajistí budování školských center s vybavením na úrovní nejnovějších poznatku vědy a techniky pro vzdělávání, ubytování, vědecké, kulturní a sportovní využití studentu nejen z ČR, EU , ale i z rozvojových zemí. Tím vytvoří možnost podílet se hospodářsky, ekonomicky a technicky na rozvoji těchto zemi.     Odměňování pracovníků školství uvést do souladu s nenahraditelností jejich poslaní a významnosti ve společnosti.

        Na úrovni nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích zvýšené vzdělanosti občanů.
1.) Přijeti ke studiu bez zkoušek s podmínkou uspění v prvním roce. Brát jako státní výběrové řízení k najití nových mozků pro naše hospodářství.

2.) Neúspěšní mohou pokračovat ve studiu opakováním s neomezeným počtem lét za plné hrazení studijních nákladů, bez mzdy(stipendia).

3.) Studenti by měli pobírat ne stipendium, ale mzdu(stipendium) ve výši úspěšnosti dosahovaných studijních výsledků. Výše maximální takovéto mzdy by mohla byt na úrovní minimální mzdy, přičemž student by mohl k této částce si svou iniciativou i přivydělávat. Zaměstnavatele za takového to pracovníka by nemuseli platit daně.

4.) Odměny a mzdy učitelů je nutno dostat na úroveň jejich významu jaký jim patří ve společnosti. Takovým to školským zařízením přidělovat s rozpočtu finance nejen na žáka, ale i sumární odměny za připraveni žáků ke studiu a učilišť, dále za aktivní působnost v obcích, městech, propagaci ČR,sportovních aktivit, rozvíjení a organizování soutěživosti,studium zahraničních studentů.

5.) U podmínek pro odměňování školských zařízení nedělat rozdíly zda jde o soukromá, nebo jiný druh vedeni těchto zařízení.

6.) V tomto smyslu změnit školský a učňovský zákon.

7.) Podrobnější informace na NEP-VOS.