Věda a výzkum.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Motivující podpora vědy a výzkumu státem.
2.) Motivující podmínky pro realizací vědeckých a výzkumných výsledků.
3.) Motivující podmínky pro odměňování vědeckých a výzkumných pracovníků.


        Úvod:
    Věda a výzkum je jedním ze základů budoucího ekonomického a společenského rozvoje plynoucího z využití poznání získaných ve školství, poznání praxe s futuristickými předpoklady zlepšení, nebo vynalezením nových účinnějších možnosti pro rozvoj energetických, výrobních, informačních a jiných systému pro zlepšení života člověka.
    V globálním světě společnosti, které nebudou podporovat vědu a výzkum se stanou velice ekonomicky závislé a budou ve svém vývoji zaostávat. My chceme, aby naší vědci a výzkumní pracovnici patřili mezi nejlepší. Proto je nutno pro ně vytvořit motivující podmínky.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích vědu a výzkum.
 
1.) Budování vysokoškolských zařízení s plnou výbavou ubytování a laboratoří s nejšpičkovějším vybavením.

2.) Motivovat na vysokých školách jak profesory tak studenty k vědě a výzkumu.
 
3.) Odměňování vědeckých a výzkumných pracovníků stanovit tak, aby neodcházeli do zahraničí, ale naopak vědečtí a výzkumní pracovníci s ekonomický slabších zemí nacházeli u nás uplatnění.

4.) Změnit zákony tak, aby motivovaly vědecké a výzkumné pracoviště a vědecké a výzkumné pracovníky.

5.) Podrobnější program na NEP-VOS.