Řešení zaměstnanosti.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Možnost třídenního průměrného pracovního týdne
2.) Pracovní doba maximálně průměr 42,5 hod/týdně za celý rok
3.) Daně z celkových mezd
4.) Motivační podmínky pro investování do zaměstnanosti.


    Základním předpokladem pro snížení nezaměstnanosti je rovnoměrný rozvoj v celé České republice a EU.
    Největší vzniklou škodou s dlouhodobou nezaměstnanosti je demoralizující působení na dlouhodobě nezaměstnané, projevující se na jejich psychickém postižení a v důsledku toho na větších nákladech na léčbu. Dopad je v oblasti nedůvěry v sama sebe což je největší pokoření lidské důstojnosti a lidství.
    Program vychází z geografické polohy ČR v Evropské unii a směřuje k celkovému rozvoji, prosperitě a uplatnění v EU.

        Na úrovní nejvyžší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích zvýšeni zaměstnanosti.

1.) Změnit podmínky pro podnikatelé, aby se jim vyplatilo zkracovat pracovní dobu zaměstnanců až na polovinu a vyplatilo přijímat další pracovníky. Zkracování pracovního týdne v zavislosti na míře nezaměstnanosti.

2.) Motivační příplatky na dodržení stejné mzdy při zkracování pracovní doby nebo investice na rozšířené podnikaní při niž vzniknou nová pracovní místa.

3.) Daně z mezd odvíjet od celkového objemu mezd.

4.) Důchody odvíjet od celkového objemu dosažené mzdy.

5.) Hranici do důchodu stanovit dosažením minimálního věku, který se bude vyvíjet od ekonomické situace státu.

6.) Stanovit jen maximální měsíční pracovní čas na pracovníka u jednoho zaměstnavatelé.

7.) Změnit a novelizovat v tomto Zákoník práce.

8.) Změnit v tomto smyslu zákon o sociálních dávkách.

9.) Změna a novelizace školského zákona.

10.) Změna a novelizace občanského zákona.

11.) Změnit a novelizovat zákony, které brzdí tento způsob řešení nejen nezaměstnanosti, ale i ekonomického růstu ČR na všech úrovních.

12.) Podrobnější informace na NEP-VOS.