Zdravotnictví.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Plná základní zdravotní péče hrazené zdravotní bankou (pojišťovnou).
2.) Nadstandardní zdravotní péči hrazené pacientem.
3.) Pacient stvrdí úkony a provede pomoci své elektronické karty  okamžitý převod na konto zdravotního zařízení ze zdravotní banky (pojišťovny).


        Úvod:
    Základním předpokladem pro dobrou zdravotní péči je její dostupnost a kvalita základní zdravotní péče s rovnoměrným rozvojem dle uzemní dostupnosti v ČR.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích rozvoj kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

1.) Zavedení zdravotní sítě nabízející pacientům základní zdravotní péčí.Tato zařízení mohou mít jakoukoli formu vedení. Každé zdravotní zařízení musí mít kalkulaci svých nákladů a účtující ceny za výkony.
 
2.) Zdravotní síť nadstandardní může na základě kalkulace inkasovat nadstandard.
 
3.) Každý občan si ze zdravotní bankou (pojišťovnou) uzavře smlouvu o výši měsíční platby zdravotního pojištění, které nemůže být menší než zákonem stanovené a může eventuálně si připlácet na nadstandard.
 
4.) Zdravotní banka (pojišťovna) bude dávat občanovi výpis stavu takovéhoto zdravotního konta (nebo zástupci, jako rodiči, manželovi, zákonnému zástupci).
 
5.) Zdravotní zařízení budou povinné dávat i pacientovi účet ( na základě kalkulace) ke schválení vystavený na základě jeho objednávky ošetření.
 
6.) V případech ohrožení života rozhodující bude rozhodnutí lékaře na volbu léčebných postupů a zpětné podání účtu pacientovi (nebo zástupci, jako rodiči, manželovi, zákonnému zástupci).
 
7.) Pacient jako plátce zdravotní péče má hlavní slovo při rozhodování o své zdravotní péči a je povinen dostávat informace o svém zdravotním účtu co do plateb, stavu a rozhodováním o jeho čerpání.
 
8.) Zavedení elektronické podoby platby pacientem ze zdravotní banky pojišťovny), obdobně jak je to v obchodním a bankovním styku.
 
9.)  
Smlouvy s lékaři budou provádět kraje v zastoupení za občany,zdravotní banky(pojišťovny) a zdravotnická zařízení podléhající pod toto území. Kraje mohou svou pravomoc delegovat na nižší samosprávní celky.

10)  Podrobnější program na NEP-VOS.