Zemědělství.
Všeobecná občanská strana navrhuje:

1.) Motivující podmínky pro využití zemědělské půdy a lesních porostů.
2.) Motivující podmínky pro realizací vědeckých a výzkumných výsledků v zemědělství.
3.) Vytvořit stejné dotační podmínky jaké mají zemědělci v zahraničí.
4.) Podpora vývozu zemědělských výrobků do zahraničí.


        Úvod:
    Zemědělství je jednou z nejstarších činnosti lidstva při zajišťování své fysické existence v závislostí na potravinách. Přístup k naším zemědělcům je nutno změnit, abychom byli soběstační v potravinách a mohli ještě potraviny vyvážet do zaostalých ekonomik, případně pomohli řešit v těchto zemích nedostatek potravin i svou odbornou přítomnosti s vědecko výzkumnými svými poznatky.

        Na úrovní nejvyšší:
    Prosadit na parlamentní, senátní a vládní úrovni program Všeobecné občanské strany NEP-VOS (Nové Ekonomické Pravidla Všeobecné občanské strany ) ve kterém jsou zahrnuté veškeré nutné změny zákonů brzdicích rozvoj zemědělství.

1.) Vytvořit motivující podmínky pro využití vědeckých a výzkumných výsledků pro rozvoj zemědělství.

2.) Finančně dotovat v zemědělství zavádění nových poznatků vědy a výzkumu.

3.) Pojištěním chránit zemědělce proti živelným pohromám.

4.) Podpora produkcím ekologických zemědělských výrobků a potravin.

5.) Vytvořit centrům pomoci v zemědělství pro ekonomické slabší státy včetně distribuce potravin pro tyto země.

6.) Pro vytvoření této distribuční sítě využit geografické polohy naši republiky, využit veškerých dopravních koridorů a krajských letišť.

7.) Změnit veškeré zákony brzdící nebo bránicí těmto změnám.

8.) Podrobnější program na NEP-VOS.