Program do komunálních voleb v Havířově
Všeobecná občanská strana MO VOS č. 00 0001

Volební heslo:   Největší poníženi člověka a pošlapaní lidské důstojnosti je, nemůže-li člověk dlouhodobě najit práci, aby mohl založit rodinu, žít životem pravoplatného občana a pocit nepotřebnosti ve společnosti.

                                                                                              Ivn

                         _________________________________________________________________________________________________________


1.)          Nezaměstnanost

a)       Podpora nových investic s cílem zvýšení zaměstnanosti.

b)       Větší objem veřejně prospěšných prací.

c)      Vytvoření podnikatelských subjektů zabývající se veřejně prospěšnými pracemi.

2.)           Motivace podnikatelů pro zaměstnávání občanů Havířova.   

a)       Kompenzací dani a úlevy na daních

b)       Kompenzace zvýšených nákladů při přijeti nových pracovníků z občanů Havířova

c)       Kompenzace rozdílů nákladů při snížení pracovního týdne a zvýšení zaměstnanců z Havířova

3.)            Výběrová řízení pro místní investice s hlavním důrazem na zaměstnaní místních občanů.  

a)      Zavést transparentní (veřejně sledovatelná) výběrová řízení investic na úrovní Havířova

b)      Zavést bodové hodnocení ve kterém bude kladen hlavní důraz na zaměstnaní občanů Havířova

4.)          Obecní byty pro sociání slabší občany a mladé novomanžele. 

a)       Provést pasportizací obecních bytů a jejich skladbu nájemníků

b)       Provést úpravu nájemních smluv z důrazem  předností na sociální slabší výdělečnou skupinu občanů a mladých manželství.

c)       Podporovat organizace budující byty pro mladá manželství, sociálně slabší skupiny obyvatel a organizující celé řízení těchto zařízení.

5.)          Podporovat vznik nových podnikatelských subjektů s výrobními programy.  

6.)          Zajistit větší komunikativnost mezi mezi Magistrátem a jednotlivými čtvrtěmi města a občanem města. 

7.)          Aktivně vtažení občanů do rozhodování a řízení města.

8.)          Podporovat aktivity mládeže a seniorů.

9.)          Podporovat vzdělanost občanů města.

10.)      Zajistit bezpečnost občanům města.

 

 

 

Vše ostatní lze nalézt na naších webových stránkách:

www.vos-havirov.euweb.cz

 

Místní organizace Všeobecné občanské strany  (VOS)

Havířov

předseda MO VOS  a předseda VOS ing.Vladislav Novara

e-mail: predseda@vseobecnaobcanskastrana.eu